Kết khóa khóa tu thanh thiếu niên 2022 tại chùa Hoằng Pháp

Kết khóa khóa tu thanh thiếu niên 2022 tại chùa Hoằng Pháp
Listen: 61
  • Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
  • Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
  • Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
  • Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
  • Ngày thứ sáu KTMH 2022 | chùa Hoằng Pháp

Videos Other

Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Phật Bửu - Hóc Môn
6
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp" | chùa Hoằng Pháp
6
Bản tin Phật sự số 53 | Chùa Hoằng Pháp
31
Khóa tu niệm Phật một ngày | chùa Hoằng Pháp
31
Ngày thứ sáu KTMH 2022 | chùa Hoằng Pháp
15
Lễ sám hối 30/06 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
19
Lễ thế phát xuất gia 01/07 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
26
Ngày cuối bên nhau... | Khóa Tu Mùa Hè 2022
25
Ngày thứ năm KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
26
Ngày thứ tư KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
34
Phụng Sự...
30
Ngày thứ ba KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
27