Đón Giao Thừa Mùa Covid | Chùa Hoằng Pháp

Đón Giao Thừa Mùa Covid | Chùa Hoằng Pháp
Listen: 72
  • Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
  • TRAILER ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN | DL. 2021 - PL. 2565
  • KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
  • Bản Tin Phật Sự Số 48
  • Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021

Videos Other

Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
23
TRAILER ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN | DL. 2021 - PL. 2565
13
KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
29
Bản Tin Phật Sự Số 48
32
Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
36
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
30
Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
30
Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp
36
Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
51
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
61
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
59
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
55