Chùa Đăng Pháp: Khóa tu Một ngày An lạc

Chùa Đăng Pháp: Khóa tu Một ngày An lạc
Listen: 313
  • Bản tin Pháp thoại “Ý nghĩa khóa tu Phật thất” – KTPT lần 101
  • Bản tin Phật sự số 70
  • Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp đến cảng Bà Lụa - Củ Chi để làm lễ phóng sanh
  • Chương trình Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên |17/01 – 22/01/2024
  • Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ: Tu niệm Phật một ngày và lễ “Tri ân Phật tử” lần 6

Videos Other

Bản tin Pháp thoại “Ý nghĩa khóa tu Phật thất” – KTPT lần 101
17
Bản tin Phật sự số 70
20
Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp đến cảng Bà Lụa - Củ Chi để làm lễ phóng sanh
19
Chương trình Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên |17/01 – 22/01/2024
20
Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ: Tu niệm Phật một ngày và lễ “Tri ân Phật tử” lần 6
18
Du xuân "MÙNG 2 TẾT GIÁP THÌN" tại chùa Hoằng Pháp
20
Du xuân "MÙNG 3 TẾT GIÁP THÌN" tại chùa Hoằng Pháp
19
Hàng ngàn Phât tử trở về chùa Hoằng Pháp tham dự đêm giao thừa chào đón Xuân Giáp Thìn
19
Khóa tu “Sinh viên hướng về Phật pháp” được diễn ra vào 07/01/2024.
17
Lễ Hằng Thuận 05/01/2023
18
Lễ Hằng Thuận Ngày 06/01/2023 | Chùa Hoằng Pháp
18
Lễ Hằng Thuận Ngày 21/01/2023 | Chùa Hoằng Pháp
17