Chư Tăng chùa Hoằng Pháp thăm mô hình tiểu cảnh trang trí ngày Tết

Chư Tăng chùa Hoằng Pháp thăm mô hình tiểu cảnh trang trí ngày Tết
Listen: 83
  • Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
  • Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
  • Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà
  • Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
  • Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt

Videos Other

Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
218
Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
56
Ngày thứ năm,chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà
57
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
52
Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
64
Ngày thứ 2, chuyến Phật Sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Diên Quang và thăm chùa Bằng tại Hà Nội
63
Ngày thứ 3, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hoà Phúc
60
Chùa Hoằng Pháp - Mùng 2 Tết
100
Chùa Hoằng Pháp - Mùng 3 Tết
93
Lần đầu tiên chùa Hoằng Pháp bắn pháo hoa đón giao thừa
93
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 39 | Chùa Hoằng Pháp
79
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MÔ HÌNH TẾT NĂM QUÝ MÃO | PHẦN 2 |
123