Bản tin Lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp lần thứ 34 | Chùa Hoằng Pháp

Bản tin Lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp lần thứ 34 | Chùa Hoằng Pháp
Listen: 479
  • Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 68
  • Bản tin: Tu niệm Phật một ngày 19/11/2023 | Chùa Hoằng Pháp
  • CHÙA HOẰNG PHÁP XƯA VÀ NAY.
  • Hiến máu nhân đạo
  • Hòa thượng Đạo trưởng thăm công trình xây dựng chùa Trường Pháp – Hậu Giang

Videos Other

Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 68
10
Bản tin: Tu niệm Phật một ngày 19/11/2023 | Chùa Hoằng Pháp
10
CHÙA HOẰNG PHÁP XƯA VÀ NAY.
9
Hiến máu nhân đạo
11
Hòa thượng Đạo trưởng thăm công trình xây dựng chùa Trường Pháp – Hậu Giang
7
Lễ Hằng Thuận | 16.11.2023
8
Lễ sám hối 14/10 Quý Mão
6
Bản tin: Lễ Hằng Thuận ngày 09/11/2023 tại chùa Hoằng Pháp
60
Lễ Hằng Thuận | 11.11.2023
47
Lễ Hoa đăng kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia
53
Lễ Quy y Tam bảo – lần 3/2023
85
Lễ sám hối 29/09 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
49