Bản tin: Đạo Tràng Minh Chất - Cần Thơ: Lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)

Bản tin: Đạo Tràng Minh Chất - Cần Thơ: Lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
Listen: 176
  • Lễ Hằng Thuận | 23.09.2023
  • Bản tin kết khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 100
  • Lễ Hằng Thuận | 16.09.2023
  • Lễ sám hối 30/07 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
  • BTS GHPGVN huyện Hóc Môn tổ chức lễ Tự tứ

Videos Other

Lễ Hằng Thuận | 23.09.2023
8
Bản tin kết khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 100
28
Lễ Hằng Thuận | 16.09.2023
30
Lễ sám hối 30/07 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
26
BTS GHPGVN huyện Hóc Môn tổ chức lễ Tự tứ
51
Đêm văn nghệ Uống nước nhớ nguồn mừng đại lễ Vu Lan
42
Lễ Vu Lan báo hiếu nhóm Hiểu và Thương
50
Chùa Bảo Quang – Đồng Nai: Đại lễ Vu Lan báo hiếu
54
Lễ sám hối 14/07 Quý Mão
50
Hoa Từ Bi - Múa Đồng Diễn KTMH 2023
64
Bản tin Phật sự số 65 | Chùa Hoằng Pháp
73
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 76
69