Summer Retreat Course 2008

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thích Thiện Minh
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thích Nữ Hương Nhũ
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thích Nữ Hương Nhũ
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thích Minh Nhẫn
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thích Minh Nhẫn
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
Bến yêu thương 1
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Bến yêu thương 2
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn