56th Course

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Lecturer Hòa thượng Thích Thiện Trí
Listen: 9548
Download: 1446

Other Media

So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11170
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14480
2534
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10605
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
7030
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12378
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4228
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
4775
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
5546
925
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
3036
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
3704
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4201
636