56th Course

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Lecturer Hòa thượng Thích Thiện Trí
Listen: 10241
Download: 1446

Other Media

So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11935
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15174
2534
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
11340
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
7743
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
13145
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5102
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
5621
1005
Cát bụi
Thích Thiện Xuân
6467
926
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
3766
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
4448
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4936
636