Other types

Xuân Trao Yêu Thương
Lecturer Thích Tâm Lực
Listen: 394
Download: 3

Other Media

🔴 Lễ Truy Điệu Và Nhập Tháp HT. Thích Phổ Tuệ - Pháp Chủ GHPGVN
165
336
Thầy Tâm Trịnh chia sẻ về điều trị Covid-19 | Chùa Hoằng Pháp
Thích Tâm Trịnh
193
0
Thầy Tâm Trịnh chia sẻ về điều trị Covid-19 | Chùa Hoằng Pháp
Thích Tâm Trịnh
125
1
Hài Kịch: Độ Nàng Hay Nàng Độ?
Chùa Hoằng Pháp
304
3
GALA "TIẾNG CƯỜI NƠI CỬA CHÙA" | CHÙA HOẰNG PHÁP
Chùa Hoằng Pháp
531
1
Khánh thành chánh điện chùa Hoằng Pháp | 1997
Chùa Hoằng Pháp
322
49
Lễ Khánh Thành Tháp Phật Đài Xá Lợi tại chùa Trấn Quốc | Đài Loan 1998
Chùa Hoằng Pháp
625
1
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
Chùa Hoằng Pháp
528
1
Lễ Hằng Thuận 25.10.2020
Chùa Hoằng Pháp
308
3
Phật tử lớn tuổi hưởng ứng cuộc thi Kinh Pháp Cú tại chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
533
5
Hối hận tội lỗi
Thích Tâm Luân
337
1
Thời khóa công phu chiều - Tụng kinh Vu Lan
Thích Tâm Thủ
621
8