34th - 42th Course

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Lecturer Thượng tọa Thích Phước Tiến
Listen: 16870
Download: 2730

Other Media

Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Thích Minh Thành
7447
1173
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
19037
2676
An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Thượng tọa Thích Giác Đăng
8335
1323
Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Thích Thiện Ý
5533
783
Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Thích Giác Hóa
6912
1040
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Thượng tọa Thích Phước Tiến
13314
2201
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Thượng tọa Thích Viên Trí
13036
1890
Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Thượng tọa Thích Phước Tiến
19130
3129
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Thượng tọa Thích Phước Tiến
12105
2065
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Thượng tọa Thích Giác Đăng
10059
1618
Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Thích Minh Thành
6221
991
Lẽ thật cuộc đời - Phật thất kỳ 39
Thích Minh Thành
8190
1350