Buddhist Work

Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1804
Download: 1

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
523
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
853
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
787
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
814
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
809
50
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2177
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6160
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4703
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8103
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7218
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8528
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10186
361