Buddhist Work

Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1233
Download: 1

Other Media

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
301
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
309
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
320
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
355
50
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1676
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5612
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4190
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7591
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6621
299
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
7932
378
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9723
361
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh quốc
9324
437