Buddhist Work

Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1560
Download: 1

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
205
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
560
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
556
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
592
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
569
50
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1938
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5937
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4453
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7861
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6988
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8225
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9952
361