Buddhist Work

Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1687
Download: 1

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
318
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
701
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
669
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
711
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
683
50
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2063
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6065
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4595
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7993
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7113
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8352
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10083
361