Buddhist Work

Viễn hành
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 7513
Download: 802

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
322
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
705
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
673
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
714
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
691
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1695
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2068
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6066
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4598
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7998
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7114
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8356
393