Buddhist Work

Viễn hành
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 7630
Download: 802

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
748
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
995
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
908
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
922
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
920
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1903
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2305
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6271
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4833
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8233
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7340
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8660
393