Repentance Ceremonies

Việc Làm Của Bậc Trí Và Người Ngu
Lecturer Thích Tâm Chiếu
Listen: 421
Download: 3

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
109
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
85
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
91
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
79
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
248
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
314
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
393
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
349
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
387
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
353
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
450
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
345
3