Summer Retreat Course 2008

Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thượng tọa Thích Quang Thạnh
Listen: 5641
Download: 868

Other Media

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27835
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15608
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6896
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7968
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10141
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4743
788
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5627
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7695
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19652
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11252
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6066
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3721
572