Summer Retreat Course 2008

Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thích Thiện Minh
Listen: 6309
Download: 970

Other Media

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27185
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14945
2854
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7364
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9600
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4159
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5035
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5082
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7116
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18944
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10390
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5474
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3304
572