Summer Retreat Course 2008

Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thích Thiện Minh
Listen: 6818
Download: 970

Other Media

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27744
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15523
2854
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7868
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
10066
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4675
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5565
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5558
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7615
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19570
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
11135
2375
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5995
1496
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3679
572