Repentance Ceremonies

Tứ Trọng Ân
Lecturer Thích Tâm Hoan
Listen: 479
Download: 3

Other Media

Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
7
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
6
0
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
184
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
234
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
327
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
284
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
316
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
295
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
392
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
290
3
Chỉ Tình Thương Còn Lại
Thích Tâm Trịnh
336
1
Chỉ Tình Thương Còn Lại
Thích Tâm Trịnh
320
1