Repentance Ceremonies

Trí Và Nhân
Lecturer Thích Tâm Điền
Listen: 8625
Download: 1017

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
608
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
559
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
662
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
584
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
728
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
815
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
845
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
804
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
855
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
785
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
851
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
701
3