The song to greet Vesak

Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 16123
Download: 2220

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26640
3938
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14643
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10082
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10350
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11526
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16558
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11625
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13876
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10654
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12089
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9089
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26803
2030