Video Dharma

Trách nhiệm của ai? (Nội dung quan trọng Phật tử nên xem)
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 14125
Download: 779

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
476
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
465
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
427
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
439
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
418
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
643
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
421
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
470
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
399
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
457
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
500
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
544
1