Causal Blessing to Meet Master.

Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 16283
Download: 2720

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17562
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12251
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11935
1867
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13554
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9428
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17146
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20045
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10237
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17751
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15169
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6686
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6360
297