Video Dharma

Tìm chốn tu thân
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 40158
Download: 1207

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
991
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
927
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
849
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
921
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
851
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1191
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
839
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
922
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
859
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
863
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
972
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
991
1