Repentance Ceremonies

TIỀN không có LỖI, LỖI tại ai ?
Thích Tâm Trịnh
Listen: 591
Download: 1

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
501
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
482
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
556
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
488
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
630
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
723
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
746
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
698
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
748
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
683
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
756
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
627
3