67th Course

Thơm Ngát Hương Sen
Lecturer Thích Pháp Đăng
Listen: 9397
Download: 1322

Other Media

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12961
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
8870
1250
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
9844
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
9550
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
22826
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
3508
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3070
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3111
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4327
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3456
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4829
996