57th Course

Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Lecturer Thượng tọa Thích Giác Đăng
Listen: 17869
Download: 3067

Other Media

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8452
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65852
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
8247
1729
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12468
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2985
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2903
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5624
1291
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2963
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3702
631