Video Dharma

Thăm quý Thầy chùa Hoằng Pháp đang điều trị covid - 19
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 102
Download: 15

Other Media

Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
12
5
TRUYỆN TRANH "BÀI HỌC EM ĐẾN CHÙA".
HT. Thích Chân Tính
77
0
Thanh Kim Huệ có duyên với "Cô Ba cháo gà" - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
31
11
Bài 53: Hòa Thượng Diệu Trí viên tịch 3 năm, nhục thân vẫn còn | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
41
2
Bài 52: Lá Thư Của Nữ Tử Tù 3,4,5 | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
36
2
Sư Phụ thăm chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Tiền Giang, hái mận, ổi, cóc,...
Thích Chân Tính
86
2
LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
122
101
Truyện tranh :"BÀI HỌC BIẾT ƠN" | Tác giả: Chân Tính
Thích Chân Tính
109
2
Nữ ca sĩ không biết hổ thẹn | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
90
2
Nằm mơ thấy quỷ đến bắt đi là điềm gì ? | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
107
17
Bài 49: Chư Tăng chùa Hoằng Pháp nhiễm Covid - 19 | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
79
4
Lễ giỗ Tổ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
167
155