Video Dharma

Tâm sự đời tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 2120
Download: 88

Other Media

Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
20
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
98
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
62
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
87
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
71
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
71
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
91
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
64
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
123
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
165
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
170
1
Truyện tranh: KHỈ DÍNH BẪY KEO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
87
2