Video Dharma

Tâm nguyện cuối đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 1289
Download: 15

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
376
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
362
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
361
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
348
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
339
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
500
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
347
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
382
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
322
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
379
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
418
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
400
1