Video Dharma

Sư Phụ thăm chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Tiền Giang, hái mận, ổi, cóc,...
Thích Chân Tính
Listen: 185
Download: 2

Other Media

Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
40
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
72
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
116
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
91
1
Truyện tranh: KHỈ DÍNH BẪY KEO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
53
2
Truyện tranh: TUỔI NHỎ Ý LỚN | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
91
12
Sữa pháp ban mai | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
99
11
Bài 59: "Yêu thì tốt, ghét thì xấu" | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
93
35
Lễ Cầu An Đầu Năm 2022.
HT. Thích Chân Tính
162
5
Nỗi Đau Và Nước Mắt - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
HT. Thích Chân Tính
132
6
Truyện tranh :"Xuất Gia Gieo Duyên" - Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
91
2
Bài 58: Lá Thư Từ Làng Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
101
2