Khóa 94

Sư Phụ cùng chư Tăng niệm Phật trong KTPT đặc biệt
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1524
Download: 163

Other Media

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
758
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
535
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
491
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
753
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
574
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
619
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
588
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
938
5
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
969
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
554
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
686
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
590
1