77th Course

Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Lecturer Thích Tâm Đại
Listen: 9138
Download: 639

Other Media

Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
6780
526
Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
7520
404
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
18866
1029
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
14762
589
Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Thích Tâm Đại
9929
330
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
8606
685
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
9652
359
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
10592
1053
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
12271
553