77th Course

Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Lecturer Thích Tâm Đại
Listen: 8663
Download: 639

Other Media

Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
6307
526
Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
7025
404
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
18250
1029
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
14307
589
Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Thích Tâm Đại
9278
330
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
8130
685
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
9167
359
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
10058
1053
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
11746
553