Repentance Ceremonies

Sân hận và cách đối trị sân hận
Lecturer Thích Tâm Thạch
Listen: 542
Download: 1

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
368
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
359
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
440
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
346
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
527
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
627
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
650
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
605
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
641
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
581
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
677
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
553
3