Buddhist Work

Sám Hối
Lecturer Thích Tâm Hạnh
Listen: 719
Download: 0

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
395
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
767
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
766
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
737
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1740
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2111
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6098
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4639
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8036
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7156
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8399
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10133
361