Buddhist Work

Sám Hối
Lecturer Thích Tâm Hạnh
Listen: 1156
Download: 0

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1076
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1283
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1166
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1155
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2151
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2561
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6515
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5075
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8492
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7576
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8944
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10584
361