34th - 42th Course

Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Lecturer Thích Giác Hóa
Listen: 6662
Download: 1040

Other Media

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Thượng tọa Thích Phước Tiến
16619
2730
Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Thích Minh Thành
7224
1173
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
18755
2676
An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Thượng tọa Thích Giác Đăng
8094
1323
Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Thích Thiện Ý
5314
783
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Thượng tọa Thích Phước Tiến
13058
2201
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Thượng tọa Thích Viên Trí
12802
1874
Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18899
3129
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Thượng tọa Thích Phước Tiến
11870
2065
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9833
1618
Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Thích Minh Thành
6007
991
Lẽ thật cuộc đời - Phật thất kỳ 39
Thích Minh Thành
7985
1348