Buddhist Work

Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 6259
Download: 199

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
732
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
983
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
897
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
912
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
911
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1895
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2294
55
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4822
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8220
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7326
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8648
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10302
361