Buddhist Work

Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 6622
Download: 199

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1262
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1412
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1284
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1290
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1264
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2256
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2680
55
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5184
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8637
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7717
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9082
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10680
361