Causal Blessing to Meet Master.

Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 17437
Download: 2487

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17258
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11930
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11722
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16050
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13310
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9198
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16804
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19446
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9998
2010
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14921
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6466
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6169
297