Buddhist Work

Phổ độ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 7873
Download: 302

Other Media

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
244
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
258
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
273
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
301
3
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1185
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1624
5
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5561
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4131
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7536
230
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6570
299
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9664
361
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh quốc
9292
437