Buddhist Work

Phổ độ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 8294
Download: 393

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
264
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
637
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
616
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
653
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
631
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1630
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2000
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6005
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4522
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7930
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7052
305
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10021
361