Buddhist Work

Phổ độ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 8523
Download: 393

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
521
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
848
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
784
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
812
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
808
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1803
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2176
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6159
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4703
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8101
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7217
305
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10186
361