Repentance Ceremonies

Phát tâm Từ bi
Lecturer Thích Tâm Đại
Listen: 9879
Download: 312

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
852
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
785
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
902
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
839
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
950
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
1039
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1072
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1036
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1082
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1000
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
1057
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
900
3