Buddhist Work

Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 8603
Download: 232

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1229
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1388
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1250
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1258
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1240
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2231
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2650
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6596
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5156
169
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7688
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9048
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10653
361