Buddhist Work

Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 8040
Download: 232

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
408
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
771
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
722
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
770
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
744
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1746
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2114
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6104
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4644
169
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7164
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8402
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10136
361