Buddhist Work

Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 8303
Download: 232

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
830
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1061
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
967
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
984
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
978
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1967
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2376
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6329
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4894
169
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7402
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8724
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10365
361