Buddhist Work

Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2376
Download: 55

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
830
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1061
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
967
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
984
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
978
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1967
1
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6329
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4894
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8304
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7402
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8724
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10365
361