Buddhist Work

Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 2070
Download: 55

Other Media

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
325
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
705
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
677
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
717
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
694
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1696
1
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6066
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4601
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7999
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7115
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8357
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10088
361