Buddhist Work

Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 1624
Download: 5

Other Media

Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
244
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
258
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
273
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
301
3
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1185
1
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5561
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4131
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7536
230
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6570
299
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
7874
302
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9664
361
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh quốc
9292
437