Causal Blessing to Meet Master.

Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 12761
Download: 2419

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16863
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11348
1628
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11337
1866
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15552
2718
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8799
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16239
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18488
3555
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9568
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16844
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14555
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6026
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5765
297