Causal Blessing to Meet Master.

Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
Listen: 13708
Download: 2419

Other Media

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17710
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12501
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
12047
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16404
2720
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9550
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17307
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20375
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10379
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17919
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15311
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6814
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6444
297