Where do We Return Later?

Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
Listen: 16728
Download: 2453

Other Media

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7564
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10235
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
9810
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10680
1337
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13555
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8462
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9065
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12238
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19205
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17525
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19925
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11064
1535