Where do We Return Later?

Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
Listen: 16856
Download: 2453

Other Media

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7713
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10389
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
10137
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10815
1337
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13708
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8663
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9248
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12359
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19335
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17686
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20040
3543
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11218
1535