65th Course

Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Lecturer Thích Trí Huệ
Listen: 16653
Download: 2933

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10908
1738
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8738
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11236
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10770
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17560
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3351
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3940
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3221
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3589
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6294
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3222
386