34th - 42th Course

Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà
Lecturer Thượng tọa Thích Phước Tiến
Listen: 3810
Download: 976

Other Media

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Thượng tọa Thích Phước Tiến
16209
2730
Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Thích Minh Thành
6822
1173
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
18352
2672
An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Thượng tọa Thích Giác Đăng
7654
1323
Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Thích Thiện Ý
4902
783
Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Thích Giác Hóa
6309
1040
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Thượng tọa Thích Phước Tiến
12606
2199
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Thượng tọa Thích Viên Trí
12375
1874
Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18499
3129
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Thượng tọa Thích Phước Tiến
11446
2065
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9419
1618
Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Thích Minh Thành
5573
991