Repentance Ceremonies

Nhìn lại và làm mới
Lecturer Thích Tâm Hạnh
Listen: 756
Download: 1

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
205
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
179
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
226
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
171
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
367
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
440
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
498
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
457
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
490
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
440
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
542
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
431
3