Video Dharma

Nhân duyên đi Mỹ 2017
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 2556
Download: 54

Other Media

Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
22
5
TRUYỆN TRANH "BÀI HỌC EM ĐẾN CHÙA".
HT. Thích Chân Tính
89
0
Thanh Kim Huệ có duyên với "Cô Ba cháo gà" - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
33
11
Bài 53: Hòa Thượng Diệu Trí viên tịch 3 năm, nhục thân vẫn còn | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
48
2
Bài 52: Lá Thư Của Nữ Tử Tù 3,4,5 | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
41
2
Sư Phụ thăm chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Tiền Giang, hái mận, ổi, cóc,...
Thích Chân Tính
95
2
LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
131
101
Truyện tranh :"BÀI HỌC BIẾT ƠN" | Tác giả: Chân Tính
Thích Chân Tính
124
2
Nữ ca sĩ không biết hổ thẹn | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
96
2
Thăm quý Thầy chùa Hoằng Pháp đang điều trị covid - 19
Thượng tọa Thích Chân Tính
108
15
Nằm mơ thấy quỷ đến bắt đi là điềm gì ? | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
115
17
Bài 49: Chư Tăng chùa Hoằng Pháp nhiễm Covid - 19 | TT. Thích Chân Tính
Thượng tọa Thích Chân Tính
85
4