Mp3 Dharma Lectures

Nghiệp lực chúng sinh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 11641
Download: 1368

Other Media

Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1503
2
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1150
5
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1030
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1017
3
Truyện tranh: TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1038
1
Sữa pháp ban mai | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
901
7
Bài 59: Yêu thì tốt, ghét thì xấu | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
981
6
Nỗi Đau Và Nước Mắt - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
HT. Thích Chân Tính
1065
10
Bài 58: Lá Thư Từ Làng Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
982
4
Bài 57: Nói Về Tịnh Thất Bồng Lai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1003
5
Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
999
7
Thanh Kim Huệ có duyên với "Cô Ba cháo gà" - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
952
1