The song to greet Vesak

Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 14103
Download: 2262

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
27062
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16409
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14814
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10242
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10484
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11715
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16810
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11840
1797
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10766
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12226
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9249
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26907
2030