The song to greet Vesak

Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 13251
Download: 2261

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25468
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15090
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14048
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9523
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9846
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10762
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15665
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10807
1797
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10141
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11501
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8526
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26311
2029