The song to greet Vesak

Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 13800
Download: 2262

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26529
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15999
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14585
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10017
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10287
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11436
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16448
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11546
1797
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10584
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12020
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9007
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26745
2030