The song to greet Vesak

Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 15674
Download: 2132

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25481
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15102
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14058
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9531
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9854
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10776
1859
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10815
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13261
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10149
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11509
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8539
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26316
2029