The song to greet Vesak

Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 16565
Download: 2132

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26644
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16137
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14647
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10090
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10355
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11529
1860
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11628
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13883
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10657
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12092
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9090
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26805
2030