The song to greet Vesak

Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 16875
Download: 2132

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
27143
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16520
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14864
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10289
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10530
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11807
1860
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11907
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14156
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10810
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12280
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9301
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26946
2030