60th Course

Một cõi đi về - Phật thất 60
Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Listen: 17600
Download: 2598

Other Media

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
10383
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
12897
2104
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
16912
2432
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16059
2652
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
12987
1883
Một cõi đi về
3916
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
3471
641
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
4626
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3025
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6267
1974
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3020
617