Video Dharma

LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 499
Download: 101

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
384
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
367
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
364
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
353
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
341
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
506
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
350
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
386
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
326
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
380
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
422
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
414
1